Contact Us

San Diego Downtown là website để chia sẻ mọi thông tin liên quan đến trung tâm thương mại San Diego. Vậy nếu bạn có bất kì thông tin gì hoặc có ý kiến xây dựng cho nội dung của trang web thêm phong phú, hình thức bắt mắt và đặc biệt là để giúp sandiegodowntown.org hoạt động hiệu quả hơn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: support@sandiegodowntown.com.

Trân trọng!